Piece gazowe

W skład tej serii pieców wchodzą piece zarówno kręgowe (typ TG o pojemnościach 80-270 litrów) jak też piece komorowe KG-A z pojemnościami 250-1000 litrów. Wszystkie piece pozwalają na wypał do 1320 ºC, przy czym preferowanym medium jest gaz propan-butan. Po odpowiedniej modyfikacji palników możliwe jest grzanie niskociśnieniowym gazem ziemnym (0-22 mbar). Sterowanie piecem możliwe zarówno ręczne jak też automatyczne przy zastosowaniu sterownika TC 504.


Szczególną pozycję w tym asortymencie zajmują zyskujące na popularności piece typu RAKU (typ kręgowy TR oraz komorowy KR) o pojemnościach odpowiednio od 44 do 170 litrów oraz 70 i 150 litrów. Zastosowanie do 1150 ºC, zasilane gazem propan-butan.