Pozostałe produkty

Począwszy od 1865 roku (data założenia firmy) produkowana jest porcelana laboratoryjna. Z początku była to porcelana sensu-stricte, dzisiaj wykorzystywane są przy jej produkcji najnowsze technologie i tworzywa, chemicznie obojętne, powtarzalne wymiarowo i fizyko-chemicznie z maksymalnymi temperaturami stosowania do 1800 ºC.

Ciekawostką jest również produkcja z ceramiki kamizelek kuloodpornych, elementów składowych ciężkich pojazdów wojskowych czy też kurtyn ochronnych w motoryzacji.