Ceramika ogniotrwała na bazie węglika krzemu SiC (czarna)

Podobnie jak w przypadku ceramiki białej rozróżniamy tu gatunki wgkilku kryteriów. Z jednej strony to ceramika konwencjonalna o wiązaniu glinowym z zawartością karborundu SiC 70-90%, z drugiej zaś to porowate rekrystalizowane węgliki krzemu (RSiC) i węgliki infiltrowane metalicznym krzemem (gazoszczelne SiSiC). Asortyment wykonawczy jest podobny do ceramiki białej, z tym, że głównym miejscem zastosowania jest przemysł ceramiczny (w tym ceramika sanitarna i elektrotechniczna) i porcelanowy. Produkty z SiSiC (do 1350 ºC) dzięki swojej wyjątkowej twardości, odporności mechanicznej a także neutralności chemicznej wykorzystywane są jako elementy nośne zabudów wozów piecowych, dysze palnikowe, jako belki nośne przy wypale kilkusetkilogramowych izolatorów linii energetycznych, jako osłony ochronne termopar w kontakcie z ciekłymi metalami nieżelaznymi.

Z kolei gatunki porowate RSiC wobec wyśmienitej odporności na szok termiczny oraz doskonałemu przewodnictwu cieplnemu znajdują zastosowanie jako płyty regałowe do wypału ceramiki, podpory i belki nośne zabudów wózkowych, rolki transportowe w piecach rolkowych, czy też dysze palnikowe. Dzięki swoim właściwościom pozwoliły na wprowadzenie nowych technologii wypału i rozwiązań przy wypale ceramiki. I tak przykładowo udało się skrócić wypał porcelany z dwudziestu kilku godzin w piecu tunelowym do 6-7 godzin w piecu szybkiego wypału. Ponadto żywotność tych materiałów jest 7-10 razy wyższa od wcześniejszych materiałów konwencjonalnych SiC, wymierne korzyści producenta ceramiki są jednoznaczne.Temperatura stosowania tych materiałów to 1600-1650 ºC, przy czym w atmosferach ochronnych to 2000 ºC.
Masz pytania?